منِ ناشناس

توماهی ومن ماهی این برکه ی کاشی،اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

تَش بیگیری سرماخوردگی

دیروز انچنان حالم بدشدوسرماخوردم که ازشب تاخودصب صد دور کل معدم تخلیه شدوآرامش نداشتم.

*درطول عمرم اصلافکرشونمیکردم اینجوری یهویی ازمریضی داغون شم.صدبارفقط به طورجدی ازخدادرخواست مرگ کردم واصلافکرشونمیکردم درست شم.

خدایا نعمت سلامتیتو شُکر...


سه شنبه میانترم مبانی کامپیوتردارم وقراربودازدیروزشروع کنم به درس خوندن که حالم بدشدوامروز شروع کردم.


قدرسلامتیتونو بدونین.من خودم تاقبل ازاین مریضی اصلاقدرسلامتیمونمیدونستم.

ازیک جایی به بعددیگر دیراست

چه فرقی می کند

چه فردا

چه چندسال دیگر

ازیک جایی به بعددیگر دیراست.

پارسال همین موقع ها

پارسال همین موقع ها چهارم دبیرستان بودم وبه جرات میتونم بگم 80درصدکلاسمون مرده های متحرک بودیم.80درصددانش اموزای ریاضی یه کلاس داغون بودیم.هممون غم داشتیم.هممون داشتیم تواون فضای غمبار له میشیدیم.چه خوب که پارسال تموم شد.

گل کاغذی صورتیامروز امتحان ریاضی عمومی1(مهندسی)داشتم خب بدون آمادگی وباقصدحذف کردن این درس سرجلسه حضرشدم وچیزخاصی توی برگه امتحان ننوشتم ولی خب اینقدراستاداین درس مهربون وپرانرژیِ که اصلادلم به حذف کردن این درس نمیره.شایدم تاشنبه پشیمون شدم ودرس رو حذف نکردم.


امروز باوجودگندزدن توی امتحان وگردن دردشدیدی که ناشی از ورزش زیاد دیروز بودخیلی خوش گذشت.


عکس:درخت گل کاغذی صورتی دانشگاهمونه که وقتی سر صبح وارد دانشگاه میشم ومیبینمش خیلی حال میکنم باهاش.خصوصا گل های  صورتی رنگی که روی چمن ریخته ان زیبایی خاصی به اون منظره داده.


Designed By Erfan Powered by Bayan